La mazzafionga gravidazzionale

by Paolo Casali

 

L’andru ggiornu, co’ Zzichicchiu e ‘n andru amicu, ce semo missi a ggioca’ co’ ‘n bo’ de pezzi de spagu… legavamo ‘n sassu su ‘n capu e ppo’ tenènno quill’andru lu ggiravamo forte forte e cco’ sta specie de mazzafionga scommettevamo a cchi arrivava più llontanu. Li sassi annavono dappertuttu… erono ‘mprividibbili… quarcunu, sciojennose, partiva anche senza spagu e cchi sse trovàa ‘ntorno a nnoi rischiava bbruttu… cumpresi noi stessi. A ‘n certu puntu m’è vvinutu ‘n lambu de ggeniu… Volemo lancialli currenno… ccucì li scajamo più lontani?… Zzichicchiu, l’amicu ‘stronommicu, che ss’era ‘nniscostu pe’ ppricauzzione dietro ‘na pianta me fa… Bbravu Lunardinu, m’hai fattu arpenza’ a la mazzafionga gravidazzionale!… ???… Viaggianno pe’ lu spazziu potemo arriva’ lontano e risparambia’ ‘n saccu de carburante sfruttanno le spinte che cce pòzzono da’ li pianeti… Aho… e mmo’ che cc’entra… e cche cce mettemo a ffa’ a spintoni co’ ll’astri?… Sta ‘n bo’ zzittu Lunardi’!?… Potemo sfrutta’ la velocità de li pianeti!… Se volemo arrià presempio su Ssaturnu passamo vicino a Ggiove, ch’è tantu grossu e cche sse sposta su lu spazziu a ‘na quindicina de chilometri a lu secondu, ccucì sfruttamo la gravità e la velocità che ccià… è ccome se cce catturasse e cce rilanciasse più fforte… quella è la mazzafionga gravidazzionale!… L’amicu nostru ‘nticipànnome… Ce vòjo prova’ io… mo’ ve lu manno ‘n orbita ‘ttornu a la Terra!… S’è mmissu a ccurre come ‘n sardazzìpperu ‘ncumincianno a rroteà ‘llu sassu… a ‘n certu puntu s’è ddatu ‘na mellasécca dietro la capoccia che l’ha mezzu ‘nzenzatu… m’è vvinutu spontaneu da di’… Ammappete se cche llanciu… lu sassu nn’ha fattu ‘n tembu a pparti’ che ggià ha fattu lu ggiru!