La super Luna

by Paolo Casali

La sera de lu scorsu 28 Settembre, co’ Zzichicchiu e andri ddu’ amici, stavamo a ggustacce la Luna Piena che steva spuntanno su lu célu. ‘Lli ddui, moje e mmaritu, stevono sembre a bbattibbeccasse… specialmente essa e… Guardate ‘n bo’ se cche ppadèlla… andru che la faccia de mi moje… ammappela se qquantu è ggrossa… no’ l’ho vista mai ccucì!… E essa… Ma tu te sì specchiatu mai?… Guarda che, la trippa tua, co’ lu confrontu ‘n ce sfigura!… Pe’ non fa’ livita’ ‘llu discorsu che ggià era bbellu che llivitàtu j’ho fattu… Ho ssintitu da di’ che ‘stu satellite nostru, pe’ ll’eclisse che cc’è statu, era diventatu tuttu rusciu… e ‘lla femmina cuntinuanno a mmartoria’ lu maritu… Aho… ‘lla trippa tua ‘n cià bbisognu de l’eclisse… è ssempre tutta roscia!… Zzichicchiu facenno finta de ggnente… pure issu pe ccarma’ le acque… Verso le tre de stamadina la Terra ha ‘rparatu lo Sole a la Luna, ccucì li raggi j’arrivavono su, sulu pe’ ttraversu, arrosciannola… e ppo’ ‘stu pirìudu, che cce sta anche più vvicinu, è ppropiu ‘na superluna!… Ma certu ch’è ttantu grossa e ttantu luminosa!… Scì… però dovete sape’ che qquanno la Luna sta bbassa sull’orizzonte ce pare sempre più ggrossa de quanno è arda su lu celu… ‘nvece è ssempre ‘guale… è ‘n effettu otticu! È ssulu corba de lu cervellu nostru che cce la paragona co’ le cose che je stanno ‘ntornu… l’arberi… le montagne… Mojetta mia bbella vidi che a tte la panza mia te pare più ggrossa perché me la stai a cconfronta’ co’ qquella de ‘st’amici che mme stanno qqui vvicinu!… E essa… Cià raggione Zzichicchiu… è ssulu ‘na senzazzione… perché a occhiu me pare che qquanno stemo da suli nn’è dda meno!